Antikoagulerende lægemidler – Bivirkninger

En mulig bivirkning af antikoagulantia er overdreven blødning (blødning), fordi disse lægemidler øger den tid, det tager at danne blodpropper .

Nogle mennesker oplever også andre bivirkninger.

Overdreven blødning

Tegn på overdreven blødning kan omfatte:

Hvis du bemærker alvorlig eller tilbagevendende blødning, skal du straks søge lægehjælp. Kontakt din læge eller gå til din nærmeste ulykkesafdeling .

Du bør også søge øjeblikkelig lægehjælp, hvis du:

  • er involveret i en større ulykke
  • oplever et betydeligt slag mod hovedet
  • er ude af stand til at stoppe blødning

Hvis du tager warfarin, har du regelmæssige blodprøver for at kontrollere, om du har en høj risiko for overdreven blødning ved at måle, hvor hurtigt dine blodpropper. Hvis dit blod størkner for langsomt, kan din dosis muligvis øges.

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger af antikoagulantia varierer afhængigt af hvilken medicin du tager.

Se den indlægsseddel, der følger med den, for at få en komplet liste over mulige bivirkninger for din medicin.

Mulige andre bivirkninger inkluderer:

Tal med din læge eller antikoagulantklinik, hvis du har vedvarende generende bivirkninger. Kontakt dem straks, hvis du udvikler gulsot.

Rapportering af bivirkninger

Ordningen med gule kort giver dig mulighed for at rapportere mistænkte bivirkninger fra enhver form for medicin, du tager.

Det drives af en lægesikkerhedsvagthund kaldet Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) .