Rhesus sygdom – Forebyggelse

Rhesus sygdom kan i vid udstrækning forhindres ved at få en injektion af en medicin, der kaldes anti-D immunglobulin.

Dette kan hjælpe med at undgå en proces kendt som sensibilisering, som er når en kvinde med RhD-negativt blod udsættes for RhD-positivt blod og udvikler et immunrespons på det.

Blod er kendt som RhD-positivt, når det har et molekyle kaldet RhD-antigenet på overfladen af de røde blodlegemer.

Læs mere om årsagerne til rhesus sygdom .

Anti-D immunoglobulin

Anti-D-immunglobulinet neutraliserer alle RhD-positive antigener, der muligvis er kommet ind i moderens blod under graviditeten. Hvis antigenerne er blevet neutraliseret, producerer moderens blod ikke antistoffer.

Du vil blive tilbudt anti-D immunoglobulin, hvis det antages, at der er en risiko for, at RhD-antigener fra din baby er kommet ind i dit blod – for eksempel hvis du oplever blødning, hvis du har en invasiv procedure (såsom fostervandsprøve ), eller hvis du oplever mavesmerter.

Anti-D-immunglobulin administreres også rutinemæssigt i tredje trimester af din graviditet, hvis din blodtype er RhD-negativ. Dette skyldes, at det sandsynligvis er, at små mængder blod fra din baby vil passere i dit blod i løbet af denne tid.

Denne rutinemæssige administration af anti-D-immunglobulin kaldes rutinemæssig antenatal anti-D-profylakse eller RAADP (profylakse betyder et skridt, der er taget for at forhindre, at der sker noget).

Rutinemæssig antatal D-profylakse (RAADP)

Der er i øjeblikket to måder, du kan modtage RAADP på:

  • en 1-dosis behandling: hvor du får en injektion af immunglobulin på et eller andet tidspunkt i uge 28 til 30 af din graviditet
  • en 2-dosis behandling: hvor du modtager 2 injektioner den ene i den 28. uge og den anden i den 34. uge af din graviditet

Der ser ikke ud til at være nogen forskel i effektiviteten mellem 1-dosis eller 2-dosis behandlinger. Din lokale kliniske opstartsgruppe (CCG) foretrækker muligvis at bruge en 1-dosis behandling, fordi den kan være mere effektiv med hensyn til ressourcer og tid.


Hvornår gives RAADP?

RAADP anbefales til alle gravide RhD-negative kvinder, der ikke er blevet sensibiliseret over for RhD-antigenet, selvom du tidligere har fået en injektion af anti-D-immunglobulin.

Da RAADP ikke tilbyder livslang beskyttelse mod rhesus sygdom, vil det blive tilbudt hver gang du bliver gravid, hvis du opfylder disse kriterier.

RAADP fungerer ikke, hvis du allerede er blevet sensibiliseret. I disse tilfælde overvåges du nøje, så behandlingen kan begynde så hurtigt som muligt, hvis der opstår problemer.


Anti-D immunoglobulin efter fødslen

Efter fødslen tages en prøve af dit barns blod fra navlestrengen. Hvis du er RhD-negativ, og din baby er RhD-positiv, og du ikke allerede er blevet sensibiliseret, vil du blive tilbudt en injektion af anti-D-immunglobulin inden for 72 timer efter fødslen.

Injektionen vil ødelægge alle RhD-positive blodlegemer, der muligvis er krydset over i din blodbane under fødslen. Dette betyder, at dit blod ikke har en chance for at producere antistoffer og vil reducere risikoen for, at din næste baby får rhesus sygdom betydeligt.


Komplikationer fra anti-D immunoglobulin

Nogle kvinder er kendt for at udvikle en let kortvarig allergisk reaktion over for anti-D immunoglobulin, som kan omfatte udslæt eller influenzalignende symptomer.

Selvom anti-D-immunglobulinet, der er fremstillet af donorplasma, screenes omhyggeligt, er der en meget lille risiko for, at en infektion kan overføres gennem injektionen.

Beviset til støtte for RAADP viser imidlertid, at fordelene ved at forhindre sensibilisering langt opvejer disse små risici.