Creutzfeldt-Jakobs sygdom – forebyggelse

Selvom Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD) er meget sjælden, kan tilstanden være vanskelig at forhindre.

Dette skyldes, at de fleste tilfælde opstår spontant af en ukendt årsag (sporadisk CJD), og nogle er forårsaget af en arvelig genetisk fejl (familiær CJD).

Steriliseringsmetoder, der bruges til at forhindre spredning af bakterier og vira, er heller ikke helt effektive mod det infektiøse protein (prion), der forårsager CJD.

Men strammere retningslinjer for genbrug af kirurgisk udstyr betyder, at tilfælde af CJD spredt gennem medicinsk behandling (iatrogen CJD) nu er meget sjældne.

Der er også foranstaltninger på plads for at forhindre, at variant CJD spredes gennem fødekæden og tilførsel af blod, der bruges til blodtransfusioner .

Beskyttelse af fødekæden

Siden forbindelsen mellem bovin spongiform encefalopati (BSE eller “gal ko” -sygdom) og variant CJD blev bekræftet, har der været streng kontrol for at forhindre BSE i at komme ind i den menneskelige fødekæde.

Disse kontroller inkluderer:

  • et forbud mod fodring af husdyr med kød-og-ben-blanding
  • fjernelse og destruktion af alle dele af et dyrs slagtekrop, der kan være inficeret med BSE
  • et forbud mod mekanisk genvundet kød (kødrester tilbage på slagtekroppen, der er sprængt fra knoglerne)
  • test på alle kvæg, der er mere end 30 måneder gamle (erfaringen har vist, at infektion hos kvæg under 30 måneder er sjælden, og selv kvæg, der er inficeret, har endnu ikke udviklet farlige niveauer af infektion)


Blodtransfusioner

I Storbritannien har der været 4 tilfælde, hvor variant CJD er blevet overført ved blodtransfusion.

I begge tilfælde modtog personen en blodtransfusion fra en donor, der senere udviklede variant CJD.

Tre af de 4 modtagere fortsatte med at udvikle variant CJD, mens den fjerde modtager døde, før de udviklede variant CJD, men blev fundet at være inficeret efter en post mortem undersøgelse.

Det er ikke sikkert, om blodtransfusionen var årsagen til infektionen, da de involverede kunne have fået variant CJD gennem diætkilder.

Ikke desto mindre blev der taget skridt til at minimere risikoen for, at blodforsyningen blev forurenet.

Disse trin inkluderer:

  • tillader ikke mennesker, der potentielt er i fare for CJD, at donere blod, væv eller organer (inklusive æg og sæd til fertilitetsbehandlinger)
  • accepterer ikke donationer fra mennesker, der har modtaget blodtransfusion i Storbritannien siden 1980
  • fjernelse af hvide blodlegemer, som kan medføre den største risiko for transmission af CJD, fra alt blod, der bruges til transfusioner